Авторські права

  1. При повному або частковому використанні матеріалів, фотографій, відеоматеріалів, фрагментів графічного оформлення сайту і логотипів, і їх публікація в комерційних цілях без попередньої згоди НАДІЯ категорично забороняються. Дозвіл на використання цих матеріалів має бути отримано в НАДІЯ. Дозвіл на використання фотоматеріалів, наданих агентствами, і авторських фотографій, наданих вільними фотографами, або запозичених з інших джерел, має бути отримано у агентств, авторів і представників третьої сторони. Забороняється зміна матеріалів, авторське право на які належить НАДІЯ. Просимо взяти до відома те, що для отримання остаточної згоди на публікацію вимагається надання друкарських зразків.
  2. Використання в особистих і некомерційних цілях (використання в навчальних цілях) Дозволяється копіювання документів за умови збереження інформації про авторські права та джерелі, з якого вони отримані, а також відсутності в тексті змін і скорочень. Цитування та винесення посилань здійснюється відповідно до академічними стандартами. Деякі документи, підготовлені співробітниками НАДІЯ для газет і журналів, опубліковані на веб-сайті НАДІЯ з дозволу відповідних видавництв. Всі права на подібні документи захищені, тому дозвіл на їх копіювання повинно бути отримано у видавця (інформація про джерело, в якому були опубліковані ті чи інші матеріали, в кожному випадку наводиться). Забороняється використовувати або копіювати без попередньої згоди фото і відеоматеріали, а також логотипи і фрагменти графічного оформлення сайту. Зміна матеріалів, авторські права на які належать НАДІЯ, забороняється. Дозвіл на їх використання повинно бути отримано у керівництва НАДІЯ, агентств або авторів, їх надали.
  3. Емблеми НАДІЇ користуються захистом відповідно до міжнародного гуманітарного права і національних законодавств. Будь-яке їх використання в порушення Женевських конвенцій та Додаткових протоколів до них є несанкціонованим. Несанкціоноване використання цих емблем категорично заборонено. Додаткову інформацію з цього питання можна отримати в НАДІЇ.